تلفن های شرکت

لطفا برای تماس با تلفن های شرکت به ساعت کاری درج شده در همین صفحه توجه نمایید.

شماره تماس : 021-88600633-8021-86753000 021-86769000


فکس دبیرخانه : 021-88044508

صندوق پستی : 1991816378

ایمیل های شرکت

روابط عمومی : Info@sabanaft.com

واحد فروش : Sales@sabanaft.com

واحد بازرگانی : Commercial@sabanaft.com

واحد پشتیبانی : Support@sabanaft.com

فرم تماس با ماInput symbols